Ekim 8, 2017

ÇIKTILAR

 

Çıktı Belirleme O1 (TAMALANMIŞTIR)
Çıktı Başlığı Teknik İhtiyaç  Raporu (Raporu Görmek İçin Tıklayınız: IO1-Teknik İhtiyaç Raporu)
Çıktı Tanımı 3D tasarım, modelleme ve baskı teknolojisi ile ilgili teknik gereksinim raporu aşağıdakileri içerecektir:

1.  Sanat öncesi durum

2.  Mevcut VET sisteminin özeti

3.  Fonksiyonel  İhtiyaçlar   

4. VET eğiticilerinin etkileri

5. Donanım ve yazılımlar 

6. Güvenlik  Teknik gereksinim raporunun amacı, VET okulları için  3D modelleme müfredat ve 3D yazıcı ve flamentlerinin kullanımının   işleme konulmasını için dokümantasyon sağlamaktır.

Entelektüel çıktı üretimine ve uygulanan metodolojiye yönelik görevler A1. Avrupa’daki eğitimsel amaçlar için sanat öncesi 3D tasarım, modelleme ve baskı teknolojisi kullanma ve avantajlarının durumu.

A2.Mevcut MEÖ  sistem özetini ve dersi, fonksiyonel gereklilikleri ve beklenen etkiyi içermesi ve resmi hale getirilmesini içeren bir rapor tasarımı.

A3. Ekipman ve yazılım özellikleri ve seçimi

A4. Raporu onaylamak ve geribildirim vermek için her ülkedeki ulusal danışma grubu toplantıları  Rapor İngilizce olarak üretilecek, ancak ulusal bölümler ve yönetici özeti tüm iş ortakları dillerinde mevcut olacak.              

Metodolojiler:- Yüz yüze toplantılar – Sanatın durumu- Danışma kurulu odak toplantısı- Tavsiye ve şartların sağlanması

Başlama Tarihi (dd-mm-yyyy) 01-12-2016
Bitiş Tarihi  (dd-mm-yyyy) 30-04-2017
Diller İngilizce, Türkçe, Portekizce,Sırpça,Bulgarca
Medya Yazı (text) dosyası
Faaliyette Ana Kuruluş Prosena SA
Katılımcı Organizasyonlar Tuzla Mtal, MAU, Timarge,Nottıngham Trent U, BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA, INTERPROJECTS

IO1 UYGULAMA ÖZETİ: IO1-UYGULAMA ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

 

Çıktı Belirleme O2 (TAMAMLANMIŞTIR) 3d4vet.eu/lms
Çıktı Başlığı “Mesleki Eğitim ve Öğretim Okulları için 3D” eğitim modülü, ECVET öğrenme çıktılarına dayanmaktadır
Çıktı Tanımı “VET Okulları için 3D “eğitim modülü şunları içerecektir:1. Öğrenme içeriği tanımı2. Eğitim modülü 5 ünitede oluşturulması3. Öğrenen birimler için öğretim videoları4. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri için temel 3D tasarım için benzersiz bir yazılımEğitim modülü 5 adet içerecektir.Bunlar:
Birim 1: 3D modelleme ve 3D baskıya giriş
Birim 2: 3D Yazılımlar
Birim 3: 3D Boyutlu Tasarım
Birim 4: 3D Prototipleme
Birim 5: OptimizasyonAyrıca, VET okullarının ve kolejlerinin (Biyomedikal, Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine, Mekatronik, Dekorasyon bölümleri) öğrencileri ve 3D tasarım, modelleme ve baskı teknolojisi için öğrenmek ve uygulamak isteyen bireysel öğrenciler, bu eğitim modülünü nihai faydalanıcılar olarak kullanacaktır.
Lütfen, entelektüel çıktı üretimine ve uygulanan metodolojiye yönelik görevleri tanımlayın   A1. Didaktik çerçevenin tasarımı

A2. Öğrenme içeriği müfredatının geliştirilmesi

A3. Öğrenme hedeflerini geliştirmek için odak gruplarıyla (her bir ortak ülkede 5 paydaş) birlikte işbirliği yapın

A4. 5 ünitede eğitim modülünün oluşturulması

A5. Öğrenme birimleri için öğretim videoların hazırlanması

A6. VET okul öğrencileri için temel 3D tasarım için benzersiz destekleyici araç tasarımı

A7. “Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları için 3B” eğitim modülü (müfredat, öğrenme üniteleri, video altyazıları, yazılım metinleri) ulusal dillere çevirme

A8. Odak gruplarından geribildirim toplama

A9. Eğitim modülünü çevrimiçi öğrenme platformuna yükleme

Metodoloji:– Harmanlanmış öğrenme metodolojisi (e-öğrenme portalıyla yüz yüze görüşme yoluyla açık mesafe öğrenimi arasındaki yolları öğrenme).

Başlama Tarihi (dd-mm-yyyy) 01-05-2017
Bitiş Tarihi  (dd-mm-yyyy) 01-02-2018
Diller İngilizce, Türkçe, Portekizce,Sırpça,Bulgarca
Medya Kitap, interaktif kaynak, internet, hizmet, video, youtobe
Faaliyette Ana Kuruluş Timarge Mekatronik San. ve Tic. Ltd. Sti.
Katılımcı Organizasyonlar Tuzla Mtal, MAU, Timarge,Nottıngham Trent U, BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA, INTERPROJECTS

IO2 UYGULAMA ÖZETİ: IO2 – EĞİTİM MODÜLÜ

 

Çıktı Kimliği O3 (TAMALAMIŞTIR)
Çıktı Başlığı EQAVET doğrulama kontrol aracı
Çıktının Açıklaması Ana amacı EQAVET valication kontrol aracı oluşturmaktır:
1. 3D tasarım kriterleri, modelleme ve baskı teknolojisi nitelikleri üzerine sonuçlandırmak için kapsamlı analiz uygulamak
2. Önerilen ölçütlerin avantaj ve dezavantajlarını tanımlamak
3. “Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi Okulları için 3B” eğitimlerinin değerini ve sürdürülebilirliğini arttıran değişikliklerin önermelerini ve riskleri belirtmek
4. Mesleki Eğitim ve Öğretimi eğiticilerinin belirlenmiş nitelikleri ile ilgili bir meslek portföyü geliştirmek
5. Beceri ve bilginin değerlendirilmesi için metodoloji hazırlamak ve bu temelde 3D tasarım, modelleme ve baskı teknolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerin geçerliliği için geliştirilmiş bir EQAVET kontrol aracı oluşturmak
Lütfen, entelektüel çıktı üretimine ve uygulanan metodolojiye yönelik görevleri tanımlayın A1: Nitelik kriterlerini tanımlamak

A2: Gelecekteki eğitim seanslarında edinilen bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi için EQAVET doğrulama kontrol aracının geliştirilmesi.

A3: Mesleki portföy (AB SERTİFİKA) müfredatının geliştirilmesi, kontrol aracından alınan değerlendirme sonuçları, kazanılan becerilerin listesi

A4: Geri bildirim ve ulusal danışma gruplarından değerlendirme

A5: uzmanların görüşlerine dayanan değişiklikler

A6: Eğitimci ve uzmanların anketleriyle değerlendirme mekaniği

A7: yeterlilik seviyesini değerlendirmeye izin veren kullanım izleme aracı için kolay tasarım

A8: Ulusal dillere çeviriler

A9: Niteliklerin değerlendirilmesi ve EQAVET’in geçerliliği için bir kontrol aracı teslim etme

Metodoloji:

1, 6, 9 ve 10. EQAVET göstergelerinin uygulanması.

 

Başlama Tarihi  (dd-mm-yyyy) 01-09-2017
Bitiş Tarihi (dd-mm-yyyy) 01-02-2018
Dil İngilizce, Türkçe, Portekizce,Sırpça,Bulgarca
Media(s) Metin dosyası, Veri kümesi
Aktivitenin Lider Kuruluşu INTERPROJECTS
Paydaş Kuruluşlar Tuzla Mtal, MAU, Timarge,Nottıngham Trent U, BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA,

IO3 UYGULAMA ÖZETİ: IO3 – EQAVET DOĞRULAMA KONTROL ARACI – VALIDATION CONTROL TOOL

 

Çıktı Belirleme O4
Çıktı Başlığı 3D modelleme dersinde  kullanmak için  VET eğitici el kitabı (eğiticileri eğitin)
Çıktı Tanımı  

Eğitim kılavuzu, “Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları için 3B” eğitim modülü ayrıntılarını mesleki eğitim eğitimi öğretmenlerine sunmaya hazırlanacaktır. Eğitimlerin kilometre taşları ile ilgili talimatlar ve prosedürlerle dolu bir broşür olacaktır.

Mesleki eğitim eğitici el kitabı şunları içerecektir;

1- Donanım ve yazılım gereksinimlerinin açıklaması

2- Mesleki Eğitim ve Öğretim eğiticileri için 5 öğrenim biriminin ayrıntılı faaliyet listesi

3- Çevrimiçi öğrenme platformunu kullanma hakkındaki genel rehber (yazılım, video ve animasyonlar)

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimcilerinin manuel yaratımının temel amacı;

1- Kurumlar için kolay ve net bir el kitabı oluşturmak

2- Talimatları dahil etmek ve ne kadar kolay ve ciddi harcamalar olmadan eğitimlerin yüksek seviyede olmasını sağlamak

3- Talimatların bir özetini üretmek

4- Bir kılavuzun ingilizce olarak hazırlanması ve ortakların dillerine tercüme edilmesi

5- El kitabının elektronik sürümünü proje online platformuna yayınlamak

 

Lütfen, entelektüel çıktı üretimine ve uygulanan metodolojiye yönelik görevleri tanımlayın   A1. El kitabının içeriğinin hazırlanması
A2. 5 öğrenim biriminin ayrıntılı faaliyet listesini yapmak
A3. Çevrimiçi öğrenme platformunu (yazılım, video ve animasyonlar) kullanmak için genel kılavuzu hazırlama
A4. Ortaklar arasındaki istişareler
A5. Kılavuzun İngilizce olarak tamamlanması
A6. Ortak dillerine çevir
A7. Kılavuzun ilgili paydaşlara dağıtılmasıMetodoloji:
– Eğiticilere öğreticilik yaklaşımını öğretin
– Tekrarlayan testler
– Pilot uygulama
– Geribildirim ve  sonuç toplayın 
Başlama Tarihi (dd-mm-yyyy) 01-09-2017
Bitiş Tarihi  (dd-mm-yyyy) 30-03-2018
Diller İngilizce, Türkçe, Portekizce,Sırpça,Bulgarca
Medya Metin dosyası
Faaliyette Ana Kuruluş THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Katılımcı Organizasyonlar Tuzla Mtal, MAU, Timarge,Nottıngham Trent U, BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA,

IO4 UYGULAMA ÖZETİ: IO4 – EĞİTİMCİ EL KİTABI

 

Çıktı Belirleme O5
Çıktı Başlığı Kullanılabilirlik raporu
Çıktı Tanımı Kullanılabilirlik değerlendirmesi, uygulanması ve pilot uygulaması aşağıdakileri içerecektir:

1. Proje amaçlarının değerlendirildiği kullanılabilirlik değerlendirme özeti

2. Değerlendirme yöntemleri

3. Test etme

4. Pilot eğitimler

 

Kullanılabilirlik değerlendirme, uygulama ve pilot amaçlar:

– “Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları için 3B” müfredatını, eğitim materyallerini ve EQAVET kontrol aracını iyice test etmek

– Proje ortak ülkelerinde pilot kurmak

– Entellektüel çıktıların tüm yönlerinin (nitel ve nicel) titiz bir incelemesinin temelini oluşturmak (IO2 ve IO3)

– Mesleki Eğitim ve Öğretim eğiticileri yetiştirmek

Lütfen, entelektüel çıktı üretimine ve uygulanan metodolojiye yönelik görevleri tanımlayın    

A1. Rapor çerçevesinin tasarımı

A2. Pilot çalışanların istihdamı

A3. Pilotlama ve test gereksinimleri

A4. Pilotlamanın değerlendirme kriterleri

A5. Geri bildirim toplama ve eğitim materyallerini ve EQAVET kontrol aracını gözden geçirme ve sonlandırma

A6. Test aşamasındaki verileri ve bulguları güçlendirecek raporun etki kısmı üretilmesi

 

Metodoloji:

– Testin tekrarlayıcı döngüsü

– Yumuşak sonuçlar yıldız modeli

– Öğrencilerin geri bildirim ve etkileri toplamak için Likert etki anketleri

Başlama Tarihi (dd-mm-yyyy) 01-02-2018
Bitiş Tarihi  (dd-mm-yyyy) 30-11-2018
Diller İngilizce, Türkçe, Portekizce,Sırpça,Bulgarca
Medya Metin dosyası, diğerleri
Faaliyette Ana Kuruluş Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Katılımcı Organizasyonlar Tuzla Mtal, MAU, Timarge,Nottıngham Trent U, BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA,

 

http://www.3d4vet.eu içeriğindeki tüm fikri çıktılar 
“Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported License” altında lisanslıdır.
 http://www.3d4vet.eu dayanaklı çalışmalar ile ilgili erişemediğiniz lisans bilgileri için 3d4vet.eu İletişim formunu kullanabilirsiniz.