октобар 15, 2017

Opis projekta

Škole su i dalje u ranom stadijumu usvajanja inovativne 3D tehnologije. 3D štampanje ima nekoliko karakteristika koje mogu napraviti revoluciju u obrazovanju. To su sledeće karakteristike:

1) Obezbeđuju nastavnicima trodimenzionalna vizuelna sredstva koja mogu koristiti u nastavi, naročito za ilustrovanje slikovitih koncepata koji su teži za razumevanje.

2) 3D štampači u većoj meri omogućavaju nastavnicima da povećaju interesovanje učenika nego kada samo prikazuju dvodimenzionalne slike predmeta.

3) Omogućuju praktično učenje i učenje kroz rad. Koristeći ovu tehnologiju izrade prototipova, učenici će moći da proizvode realistične mini modele.

4) Interaktivnija metoda nastave. Na primer, na časovima biologije nastavnici mogu napraviti 3D model ljudskog srca, glave ili skeleta itd. kako bi učenici više naučili o ljudskom telu.

S obzirom na sve ove karakteristike jasno je da 3D štampanje ima puno potencijala za revolucionarne inovacije koje će doprineti pružanju produktivnog obrazovnog iskustva.

Glavni cilj projekta „3D za škole u oblasti stručnog obrazovanja i obuke“ jeste da se kreira sveobuhvatan kurikulum i modul obuke za 3D modelovanje u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, koji će pratiti pet ključnih principa dizajna (usklađivanje, strategiju, ishode učenja, procenjivanje i validaciju).

Ciljna grupa projekta „3D za stručne škole“ su nastavnici i instruktori u stručnom obrazovanju i predavači koji rade u oblastima biomedicinskih nauka, elektronike, industrijske automatizacije, mašinstva, mehatronike, umetnosti i dizajna.

Krajnji korisnici su:

1) Nastavnici, profesori i instruktori u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (iz srednjih i visokih škola, fakulteta i centara za obrazovanje odraslih, kao i kvalifikovani instruktori iz preduzeća)

2) Učenici i studenti iz srednjih škola, visokih škola i fakulteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (odeljenja biomedicinskih nauka, elektronike, industrijske automatizacije, mašinstva, mehatronike, umetnosti i dizajna)

3) Osobe zainteresovane da steknu znanja i praktične veštine u oblasti tehnologije 3D dizajna, modelovanja i štampanja.

Ciljevi projekta „3D za škole u oblasti stručnog obrazovanja i obuke“ su:

– Razvoj kurikuluma i modula obuke za 3D modelovanje u skladu sa principima ECVET za škole u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

– Sprovođenje nekoliko pilot obuka (koje uključuju najmanje 200 nastavnika, profesora i instruktora iz srednjih škola, visokih škola, fakulteta i centara za obrazovanje odraslih, kao i kvalifikovanih instruktora iz preduzeća) u Turskoj, Portugalu, Srbiji i Ujedinjenom Kraljevstvu na osnovu izrađenih materijala

– Doprinos pružanju podrške i podizanju svesti o CEDEFOP-ovoj misiji da identifikuje i predvidi buduće potrebe za veštinama

– Kreiranje vodiča „3D za stručne škole“ sa praktičnim savetima za nastavnike, profesore i instruktore (predstavnike odeljenja biomedicinskih nauka, elektronike, industrijske automatizacije, mašinstva, mehatronike, umetnosti i dizajna), kao koristan i održiv rezultat projekta s obzirom na to da će biti moguće da se besplatno preuzima i nakon završetka projekta

– Unapređivanje i prilagođavanje mehanizma za procenu kvalifikacija, kontrolnog alata EQAVET (Evropski sistem osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci) kako bi se omogućila pouzdana procena kvaliteta obrazovanja

– Kreiranje EU portfolija za pružanje usluga za nastavnike, profesore i instruktore u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, a u vezi sa 3D dizajnom, modelovanjem i štampanjem

– Identifikovanje mogućnosti i sprovođenje procedure za akreditaciju kurikuluma za 3D modelovanje i programa obuke

– Pružanje podrške prioritetu razvoja stručnih veština koje odgovaraju potrebama tržišta rada, u skladu sa Strategijom Evropa 2020.