3D MODELLING AND APPLICATIONS FOR 3D PRINTERS AND TABS FOR VET SCHOOLS

2016-1-TR01-KA202-034204

Резултати по проекта

Партньори

TUZLA VOCATIONAL TRAINING ANATOLIAN HIGH SCHOOL

TUZLA VOCATIONAL TRAINING ANATOLIAN HIGH SCHOOL

COORDINATOR - TURAN BEK

turanbek@hotmail.com

MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF TECHNOLOGY

MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF TECHNOLOGY

Assoc. Prof. Erkan KAPLANOGLU

ekaplanoglu@marmara.edu.tr (Partner 2)

TIMARGE MECHATRONICS LTD CO

TIMARGE MECHATRONICS LTD CO

Dr. Baris BORU

barisboru@timarge.com (Partner 3)

. INTERPROJECTS LTD

. INTERPROJECTS LTD

Mrs. Vasilka SABEVA

interprojectsbg@gmail.com (Partner 4)

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Professor David Brown

david.brown@ntu.ac.uk (Partner 5)

PROSENA SA / EPSE

PROSENA SA / EPSE

Prof. Gina CAMELO

prof.gina.camelo@epse.pt (Partner 6)

BELGRADE OPEN SCHOOL

BELGRADE OPEN SCHOOL

Mr. Milorad BJELETIC

milorad@bos.rs (Partner 7)

Този проект (2016-1-TR01-KA202-034204) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (Програма ЕРАЗЪМ+). Този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация

Recursos

Последни новини

Контакти

info@3d4vet.eu