Програма и приложения за 3D моделиране за 3D принтери и системи за професионалните училища

 
       
3D печатането е процес на създаване на триизмерни твърди предмети от цифров файл. Създаването на 3D печатан обект се постига с помощта на процеси добавяне. В този процес обектът се създава чрез полагане на последователни слоеве от материал, докато се създаде завършения обект. Всеки от тези слоеве може да се разглежда като тънко нарязан хоризонтално напречно сечение на бъдещия обект.

 

3D печатът е известен също като десктоп производство. Това е процес на създаване на прототипи, където истинският обект е създаден от 3D дизайн. Дигиталния 3D модел се запазва в STL формат и след това се изпраща на 3D принтер. 3D принтерът отпечатва дизайна слой след слой и образува истинския обект. 3D печатът ще повлияе много производства, като автомобилостроене, медицинско и промишлено оборудване, образование, архитектура, и др.

 

3D печатът спестява големите разходи за монтаж, тъй като може да отпечатва вече сглобени продукти. С 3D печатът, фирмите вече могат да експериментират с нови идеи и различни дизайнерски итерации за кратко време и без големи разходи за екипировка. Те могат да решат дали концепциите  за продуктите отговарят за заделянето на допълнителни ресурси. 3D печатът дори може да повлияе масовото производство в бъдеще. Технология за 3D печат позволява на потребителите да преобръщат всеки цифров файл в триизмерен физически продукт. Един от най-добрите неща за тази технология за печат е, че тя се променя динамиката на потребителската култура. С други думи, тя превръща потребителите от пасивни консуматори в активни създатели.

 

Този проект (2016-1-TR01-KA202-034204) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (Програма ЕРАЗЪМ+).

Този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за

използването на съдържащата се в него информация..