Kurikulum za 3D modelovanje i aplikacije za 3D štampače i skenere u stručnim školama  
       
3D štampanje je proces konstruisanja trodimenzionalnih čvrstih predmeta na osnovu digitalnih fajlova. Pravljenje  predmeta štampanih pomoću 3D tehnologije se postiže koristeći aditivne procese. Aditivni proces podrazumeva da se objekat proizvodi slaganjem slojeva materijala jedan na drugi. Svaki od ovih slojeva materijala predstavlja tanko isečeni horizontalni poprečni presek predmeta koji se pravi. 3D štampanje je takođe poznato kao desktop proizvodnja. Ovo je proces izrade prototipova pri čemu se realan predmet pravi na osnovu 3D dizajna. Digitalni 3D model se čuva u STL formatu i nakon toga šalje 3D štampaču. 3D štampač štampa dizajn sloj po sloj i formira realan predmet. 3D štampa će imati uticaj na mnoge industrije, kao što su automobilska, medicinska, industrijska oprema, obrazovna, arhitektonska i druge industrije. 3D štampanje obezbeđuje veliku uštedu na troškovima sastavljanja predmeta zato što može da štampa već sastavljene proizvode. Pomoću 3D štampanja kompanije sada mogu da eksperimentišu sa novim idejama i brojnim iteracijama dizajna bez ulaganja dodatnog vremena ili troškova za alate. Takođe, one mogu da odluče da li je koncept  proizvoda vredan izdvajanja dodatnih sredstava. 3D štampanje čak može dovesti do preispitivanja metode masovne produkcije u budućnosti. Tehnologija 3D štampanja omogućava korisnicima da pretvore digitalni fajl u trodimenzionalni fizički proizvod. Jedna od dobrih stvari vezano za ovakvu tehnologiju štampanja jeste to što menja dinamiku potrošačke kulture. Drugim rečima, ona dovodi do toga da korisnici koji su bili pasivni potrošači postanu aktivni stvaraoci.

 

Projekat  (2016-1-TR01-KA202-034204) je finansiran uz podršku Evropske komisije (Erazmus+ program).

Veb-sajt odražava isključivo mišljenje autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.